SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Jasminka Drino-Kirlić

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Jasminka Drino Kirlić je rođena 1949. godine u Gornjem Vakufu.

Diplomirala na Odsjeku za južnoslavenske književnosti, na Filozofskom fakultetu.

Pored akademskog obrazovanja, dodatnu edukaciju stekla u sljedećim područjima: rad na konfliktu, nenasilna komunikacija, medijacija, trenerske i facilitatorske vještine za rad u podijeljenim zajednicama s fokusom na mlade ljude i edukacija za rad na tranzicijskoj pravdi i suočavanju s prošlošću.

Iza Jasminke Drino-Kirlić stoji dvadesetogodišnji rad s različitim grupama u područjima koja su navedena i rad s mladima u podijeljenim zajednicama. Posebno ističe, a u vezi s angažmanom na modulu Dekonstrukcija vremena, rad s različitim grupama koje su počinjale procese suočavanja s prošlošću: žene, porodice  nestalih, veterani i mladi iz zajednica pod teškim političkim uvjetima i saradnji s različitim organizacijama u Bosni i Hercegovini i regionu.

Jasminka na SHL Akademiji vodi modul Dekonstrukcija vremēna.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović Ivan Čilić Ilija Trninić