SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Srđan Dušanić

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

 

Srđan Dušanić rođen je u Bosanskoj Gradišci. Diplomirao je i magistrirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, a doktorirao na Odeljenju za psihologiju u Beogradu na temu: ''Porodica i religioznost: provjera teze o uzajamnom religioznom uticaju roditelja i djece''.

Bio je član nekoliko savjeta, odbora i radnih grupa pri ministarstvima nadležnim za osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

U naučnom radu je najviše usmjeren na psihologiju religije, rodne odnose, socijalne identitete, građansku participaciju, nasilje. Objavio preko 80 naučnih radova i deset knjiga.

Od 1996. godine pa do danas aktivno angažovan u različitim udruženjima građana, te javnim i međunarodnim ustanovama za koje je sproveo brojne projekte, obuke, istraživanja i evaluacije. Pohađao veliki broj treningra u zemlji inostranstvu. Vodio preko 1600 treninga za različite grupe i organizacije u preko 100 opština BiH i regiona. Jedan od osnivača organizacije Perpetuum mobile - Institut za razvoj mladih i zajednice.

Kreirao nekoliko priručnika u kojima se  interaktivno pristupa temama iz oblasti: timski rad, konflikti, komunikacija,  predrasude, javno zagovaranje, građanski aktivizam itd.  Učestvovao u unapređenju nekoliko zakonskih regulativa iz sfere obrazovanja. Životna i profesionalna iskustva sticao u preko 50 zemalja.

Srđan na SHL Akademiji vodi modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović Ivan Čilić Ilija Trninić