SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Dekonstrukcija vremēna

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Dekonstrukcija vremēna

Voditelji modula: Jasminka Drino-Kirlić i Nebojša Šavija-Valha

S obzirom da će polaznici nakon završenog programa djelovati kao lideri kroz civilno društvo u kontekstu zajednica podijeljenih po principu etničkog antagonizma, kao posljedice manipulacije geopolitičkim i povijesnim događanjima, neophodno ih je uputiti u tu problematiku, koja može biti izuzetno jak ograničavajući faktor bilo kakvog djelovanja. 

Modul Dekonstrukcija vremēna opremit će polaznike teorijskim, metodološkim i praktičnim znanjima i vještinama za efektivno prepoznavanje, ograničavanje uticaja, upravljanje i u konačnici prevazilaženje narativa, ideologija i manipulacija koje održavaju takvo antagonističko društveno stanje.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja I Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma