SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Zajednica

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

SHL Akademija je dio šire zajednice SHL-ovih programa obrazovanja i podrške mladima u Bosni i Hercegovini. Ta zajednica okuplja društveno angažovane mlade koji učestvuju ili su učestvovali u SHL-ovim aktivnostima ili na drugi način sarađivali sa Fondacijom te sve one koji su zainteresovani za rad SHL-a te društveni angažman i obrazovanje mladih općenito.

Jedan od načina funkcionisanja i komunikacije zajednice jeste i Facebook grupa SHL Community putem koje članovi zajednice razmjenjuju svoja znanja i iskustva i uče jedni od drugih.

  

Osim ove zajednice tu je i Alumni grupa SHL Akademije koja povremeno organizuje aktivnosti koje okupljaju diplomante ranijih generacija Akademije i potiče njihov daljnji društveni angažman.

Jedna od inicijativa koju su pokrenuli članovi Alumni grupe SHL Akademije je i web stranica Imal' mene tu kroz koju nastoje dati svoj doprinos razvoju političke pismenosti mladih u BiH. 

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti