SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Nastava na Akademiji

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Pored realizacije vlastitog projekta i dvomjesečne prakse polaznika, interaktivna nastava na modulima jedan je od tri glavna segmenta programa SHL Akademije.

Moduli predstavljaju pažljivo odabrane tematske oblasti učenja koje služe razvoju znanja, vještina i stavova polaznika neophodnih za njihov učinkovit društveni angažman u zajednicama iz kojih dolaze.

Nastavni proces većine modula uključuje dio nastave koji se izvodi online po principima e-learning-a te dio koji se izvodi uživo u vidu interaktivnih radionica koje uključuju grupne ali i individualne aktivnosti. Također, svaki od modula sadrži obavezne zadatke za samostalan rad polaznika te obaveznu i preporučenu literaturu za dodatno čitanje.

Za svakog polaznika Akademije obavezno je prisustvo na najmanje 80% nastave na modulima što se definiše ugovorom o pohađanju Akademije. Nivo ostvarenja očekivanih ishoda učenja svakog od modula utvrđuje se na Završnom ispitu Akademije kojeg polažu svi polaznici i koji je ujedno i jedan od glavnih uslova za sticanje diplome o uspješnom završetku SHL Akademije.

Nastavni proces na Akademiji obuhvata sljedeće module:

Nastava na pomenutim modulima izvodi se u okviru trodnevnih i četverodnevnih edukacijskih sesija (blokova nastave) prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Edukacijske sesije se najčešće održavanju u Trening centru SHL House u Sarajevu gdje su polaznicima osigurani smještaj i ishrana za vrijeme trajanja nastavnih aktivnosti kao i pokriće putnih troškova za dolazak na aktivnosti. 

Raspored nastave za generaciju 2022/2024. se nalazi ovdje, a u nastavku su data detaljnija objašnjenja sadržaja i ciljeva svakog od modula: