SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Vrijednosti

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Akademija za mlade lidere u civilnom društvu počiva na sljedeće tri osnovne vrijednosti:

 • Sloboda

 • Jednakost

 • Solidarnost

Iz ovih vrijednosti izvode se ostale vrijednosti čije se poštivanje također očekuje od svih aktera uključenih u proces realizacije programa:

 • Empatija

 • Etika

 • Antifašizam

 • Antinacionalizam

 • Ljudska prava

 • Otvorenost

 • Razumijevanje i prihvatanje drugog i drugačijeg

 • Građanska hrabrost

 • Odgovornost prema sebi i drugima

Na osnovu navedenih vrijednosti kreiraju se i implementiraju svi sadržaji Akademije, uključujući i činjenicu da je pohađanje programa besplatno za upisane polaznike u vidu pokrića troškova pohađanja programa u okvirnoj vrijednosti od 12.000 KM po polazniku što Fondacija SHL osigurava uz podršku donatora i partnera. 

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti