SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Društvena istraživanja

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Društvena istraživanja

Voditelj modula: Nebojša Šavija - Valha

Cilj modula Društvena istraživanja je osposobiti polaznike da razumiju i elementarno ovladaju procesom društvenih istraživanja, te prepoznaju njihovu vrijednost i primjenjivost u kontekstu društvene i/ili političke akcije u svim fazama, od pripreme, realizacije do evaluacije.

Za mlade koji uspješno završe program od iznimnog je značaja dobro poznavanje socijalnog konteksta u kojem će djelovati.

Društvena istraživanja na sistematičan način obezbjeđuju informacije i znanja o raznim aspektima društvenog života koji mogu snažno uticati na mogućnost izvođenja akcije, ali i na njihovu efektivnost i efikasnost. Istovremeno, ona nude teorijske i praktične modele s određenim stepenom primjenjivosti u drugim sličnim kontekstima, stoga proširuju domenu djelovanja aktera civilnog društva.

Po završetku modula polaznici će vladati osnovnim vještinama društvenih istraživanja za pripremu i realizaciju istraživačkih projekata u svom domenu djelovanja, te prepoznati validnost i upotrebljivost kao i koristiti postojeće rezultate društvenih istraživanja za potrebe djelovanja.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma