SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Tijana Cvjetićanin

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

 

Tijana Cvjetićanin se već cijelu jednu deceniju bavi onim što se na engleskom zove fact-checking, a na naš jezik bi se moglo prevesti kao "utvrđivanje činjenica", ili provjera tačnosti određenih informacija. Tijana je učestvovala u kreiranju i vođenju dva pionirska projekta ove vrste u BiH, oba razvijena od strane organizacije "Zašto ne": Istinomjer (2010) i Raskrinkavanje (2017). 

Pored domaćih platformi za provjeru činjenica, Tijana je tokom 2018/2019. vodila i međunarodni projekat "FemFacts", koji je bio posvećen provjeri tačnosti i objektivnosti medijskog izvještavanja o ženama i ženskim pitanjima u evropskim medijima.

Od proljeća 2019. godine, Tijana je članica Savjetodavnog odbora Međunarodne mreže za provjeru činjenica (International Fact Checking Network), koja povezuje na stotine fact-checking projekata širom svijeta.

Pored rada na fact-checking platformama, Tijana je autorica i/ili koautorica više radova u oblastima kao što su politička odgovornost, analiza medija/diskursa, medijske slobode, medijska pismenost, EU integracije BiH i otvorenost vlade. 

Tijana na SHL Akademiji vodi modul Medijska pismenost.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović Ivan Čilić Ilija Trninić