SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Medijska pismenost

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Medijska pismenost

Voditeljica modula: Tijana Cvjetićanin

Medijska pismenost u javnom prostoru podrazumijeva sposobnost kritičke analize i sadržaja informacija iz medija koje individua neprestano prima.

Predmet bavljenja modula Medijska pismenost su izvori, informacije i informativni proces u informacijskom sistemu stanovništva Bosne i Hercegovine, te konzumenata u inostranstvu zainteresiranih za prostor BiH.

Nakon završenog modula polaznici će biti u mogućnosti samostalno prepoznavati lažne, zlonamjerne ili subjektivne medijske sadržaje.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma