SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Utorak, 01 Decembar 2020

Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH razgovarao sa polaznicima SHL Akademije

Gost modula Ekonomski razvoj SHL Akademije bio je gospodin Andrew Jewell, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) u BiH.


U razgovoru kojeg je moderirala profesorica Svetlana Cenić, gospodin Jewell je sa polaznicima SHL Akademije razgovarao o aktuelnim ekonomskim pitanjima vezanim za Bosnu i Hercegovinu.

Na početku razgovora gospodin Jewell je predstavio svrhu i aktivnosti misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini, a potom je odgovarao na pitanja polaznika SHL Akademije koja su se najviše odnosila na odnos MMF-a i institucija vlasti u BiH te opšte makroekonomske pokazatelje koje ova institucija mjeri kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.


Događaj je prenošen uživo na Facebook stranici Schüler Helfen Leben BiH, a svi koji su pratili prenos uživo također su imali priliku da postave pitanja gostu iz MMF-a.

 

 

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Novosti

Ostale novosti