SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Ekonomski razvoj

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Ekonomski razvoj

Voditeljica modula: Svetlana Cenić

Modul Ekonomski razvoj će upoznati polaznike s financijskim sistemima i podsistemima u Bosni i Hercegovni (s osvrtom na postratni ekonomski razvoj), zatim sa administrativnom i fiskalnom strukturom u BiH, nadležnostima za prikupljanje i raspodjelu prihoda, ekonomskim pokazateljima, itd.

Ovaj modul također donosi posjete najupješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini te razgovor sa vrhunskim stručnjacima iz svijeta biznisa kako bi se polaznici dodatno upoznali sa perspektivama i mogućnostima ekonomskog razvoja u BiH.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja  I Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma