SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Studijske posjete

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Studijske posjete (terenski rad) polaznika Akademije predstavljaju alat kojim se osigurava da polaznici lakše povežu teorijske koncepte obrađene na modulu sa stvarnim djelovanjem u društvu, koristeći priliku da na licu mjesta vide na koji način ono što su naučili na modulu izgleda u praktičnoj primjeni.

Posjete također služe da bi polaznici proširili mrežu svojih kontakata kroz jedinstvene prilike za upoznavanje i razgovor sa javnim ličnostima i osobama koje obavljaju važne funkcije u različitim organizacijama, institucijama i preduzećima širom BiH, ali i inostranstva.

U okviru obrazovnog procesa SHL Akademije polaznici imaju priliku za učešće u različitim formatima studijskih posjeta koje uključuju:

  • Višesatne obilaske uspješnih kompanija, državnih institucija i organizacija uz razgovore sa njihovim mendžmentom i osobljem
  • Višednevne tematske posjete organizacijama i institucijama u BiH i inostranstvu koje su aktivne u oblastima obuhvaćenim programom Akademije
  • Odlaske na konferencije, sajmove, koncerte, predstave i druge događaje relevantne u oblastima obuhvaćenim programom Akademije. 

Pored odlaska u posjete i obilaske, povezivanje teoretskih koncepata koji se obrađuju u okviru modula sa stvarnim djelovanjem u društvu se odvija i kroz gostovanja istaknutih pojedinaca koji imaju relevantno iskustvo u prakticiranju tema obuhvaćenih nastavnom na datom modulu.

U prethodnim generacijama polaznici Akademije su između ostalog imali priliku posjetiti:

- Parlament BiH - Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
- Međunarodni sajam privrede Tešanj - Direkciju za europske integracije BiH
- Centar za istraživačko novinarstvo - Predstavništvo Međunarodnog monetarnog fonda u BiH
- Udruženje privrednika „Biznis centar" Jelah-Tešanj - Nacionalni park Sutjeska
- Studentski centar Sveučilišta u Mostaru - Nekropolu stećaka Radobolja u Stocu
- Direkciju BH Telecoma - HUB 387 i kompaniju Mistral
- Oslobođenje i TV1 - Predstavništvo Microsofta u BiH
- Intera Tehnološki park Mostar - Spark IT Hub i kompaniju NSoft
- Kompanije Bosnalijek, Sprind, MSWOOD, Hifa Oil, Madi,   - Udruženja i organizacije: UG Zašto Ne, Fondacija CURE,  
  Artisan, Silk Trade, Inox Ajanović, AP Atelier, Belif, Abias,   My Right, Studenski zbor Sveučilišta u Mostaru,
  Euro Metali, Ferretto Group, SM3, Koala Paintings i druge.   Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo i druge.

 

Osim pomenutih posjeta polaznici su pristustovali i studijskoj posjeti u Srbiji i Crnoj Gori gdje su posjetili i razgovarali sa osobljem organizacija Beogradska otvorena škola, Canvas, 1 od 5 miliona, Forum MNE i Centar za demokratsku tranziciju. 

Polaznici su također prisustvovali predstavama izvođenim u Narodnom pozorištu Sarajevo, Kamernom teatru 55 i Sarajevskom ratnom teatru (SARTR). 

Fotografija: Polaznici SHL Akademije u posjeti Direkciji za europske integracije Bosne i Hercegovine, mart 2019.

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti