Print this page

Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma

Voditelj modula: Ilija Trninić

Modul Javni nastup upoznat će polaznike s osnovnim pravilima predstavljanja i javnog nastupa u svrhu aktivističkog djelovana, kako bi njihovo pojavljivanje u medijima bilo što uspješnije i prepoznatljivije širem auditorijumu.

Kroz usvajanje prezentacijskih vještina, temelja kvalitetne i poticajne komunikacije i niza trikova uspješnih nastupa, ova nastavna cjelina će pripremiti polaznike na inspirativne i vješte govore, kvalitetno obraćanje medijima, te održavanje poticajnog istupanja koje ima za cilj mobilizaciju zajednice.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja I Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma