SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Tehnološke vještine

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Tehnološke vještine

Voditelj modula: Darko Brkan

Cilj modula Tehnološke vještine je upoznati polaznike s tehnološkim aspektima društvenog djelovanja, posebno u vrijeme kada je tehnologija sastavni dio svakodnevnog života.

U toku rada na tehnološkim vještinama, polaznici će biti upoznati s načinom uključivanja tehnoloških rješenja u strategije, načinom izgradnje online portfolija, metodama za sigurno korištenje tehnologije i Interneta, kao i korisnim primjerima i alatima.

Nakon završenog modula polaznici će moći prepoznati potrebu za korištenjem tehnologije u aktivističkim akcijama, usvojiti osnovna znanja iz kreiranja online prisustva te procijeniti mogućnosti korištenja tehnologija u svom aktivističkom djelovanju.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma