SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja

Voditelj modula: Srđan Dušanić

Ovaj modul ima za cilj razvoj svijesti o različitosti naših socijalizacija i socijalnih identiteta te neophodnosti poštivanja različitosti. Ovo podrazumjeva bolje razumjevanje sebe te kako se sopstvena psihološka zrelost reflektuje na odnos prema drugim ljudima i grupama, pogotovo onim koje su drugačije od nas. U tom kontekstu polaznici će bolje razumjeti fenomene predrasuda, diskriminacije i srodnih pojava te kako ove probleme osujetiti kod sebe, ali i kako se protiv njih boriti u društvu.

Glavni cilj je da se na temelju boljeg razumjevanja sebe i pomenutih pojava kod polaznika razvije interkulturalnost i veća otvorenost prema interkaciji sa različitim društvenim grupama. Time se otvara perspektiva za ispitivanje naše društvene realnosti (status-kvo), za zamišljanje alternativa, za konkretni angažman na društvenim promjenama, ali i za kritičku refleksiju o našoj ulozi u svemu tome.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja I Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma