SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Lični razvoj

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Naziv modula: Lični razvoj

Voditeljica modula: Dženana Kalaš

Modul Lični razvoj svojim sadržajima i tehnikama rada omogućava poticanje i ojačavanje polaznika i polaznicea u njihovom razvojnom putu sazrijevanja i stjecanja adekvatnih kompetencija za funkcionalno ispunjenje životnih izazova, prema individualnim potencijalima i potrebama svakog polaznika.

Polaznicima i polaznicama će biti omogućeno da obogate izgradnju svoje ličnost kroz edukativni i iskustveni rad na temama: identiteti, razvoj i struktura ličnosti, stavovi – uvjerenja i predrasude, motivacija, kritičko mišljenje, emocije i upravljanje emocionalnim ponašanjem, stilovi ponašanja, izbori, odluke,
odgovornosti, razvoj kritičkog mišljenja, te razvijanje svjesnosti i samosvjesnosti, što osigurava razumijevanje konstrukta pojedinac u društvu i koncept organiziranog ponašanje. Ovaj dio modula omogućava lični rast i razvoj socijalno osvještenih i proaktivnih mladih ljudi na ličnom planu.

Navedeni sadržaji im omogućavaju da probude motivaciju, pronađu ideju i viziju za realizaciju svojih odabranih ciljeva. Polaznici/ polaznice će tako biti osposobljeni prepoznati suštinske karakteristike lidera i usmjeravati vlastito ponašanje u pravcu razvoja liderskih potencijala. Kvalitet dobrog lidera/liderice se ogleda u njegovom općem pristupu rješavanju problema, koji je okarakteriziran unutarnjom i vanjskom motivacijom, društvenom osvješčenošću, objektivnosti, praktičnosti, stručnosti, fleksibilnosti, izražavanjem ličnog stava i spremnosti za improvizaciju.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Društvo, Kultura, Religija, Politika I Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma