SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Dodatne aktivnosti

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Dodatne aktivnosti SHL Akademije uključuju promotivne događaje koji se organizuju na početku i na kraju programskih aktivnosti za svaku generaciju polaznika.

Početak nastave za svaku generaciju obično se obilježava događajem koji okuplja polaznike nove generacije Akademije i njihove roditelje, osoblje i predavače SHL Akademije, diplomante ranijih generacija Akademije i ostale zainteresovane koji se međusobno upoznaju i na taj način postavljaju osnove buduće saradnje. Sastavni dio ovog događaja može biti i sadržaj namijenjen široj javnosti koji naglašava značaj obrazovanja i društvenog angažmana mladih. Dio događaja svakako je i orijentacijski sastanak polaznika, osoblja SHL Akademije i predavača na kojem se detaljno predstavlja metodologija rada na Akademiji te se polaznici upoznaju sa ključnim procesima saradnje na Akademiji.

Na događaju kojim se obilježava završetak aktivnosti pohađanja Akademije za datu generaciju polaznika pored svečane promocije diplomanata široj javnosti se predstavljaju i dostignuća angažmana polaznika u njihovim zajednicama kroz projekte koje su implementirali. Ovaj događaj nosi naziv Dan Akademije i pored diplomanata, njihovih roditelja, osoblja i predavača SHL Akademije prisustvuju mu i predstavnici institucija koje se bave mladima u BiH, zatim predstavnici partnerskih organizacija, predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada i donatora, mediji i drugi gosti zainteresovani za društveni angažman mladih u Bosni i Herecegovini.  

 

Galerije fotografija sa dodatnih aktivnosti SHL Akademije: 

1. Fotogalerija sa svečanosti Dan Akademije 2017. 

2. Fotogalerija sa svečanosti Dan Akademije 2018.

3. Fotogalerija sa događaja Activit Warm Up 2018.

4. Fotogalerija sa dodjele diploma III generaciji Akademije 2019.

5. Fotogalerija sa aktivnosti Akademije

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti